PODSTAWOWE ZASADY WŁĄŚCIWEGO UŻYTKOWANIA MATRYC

1) Należy się upewnić że rolki są właściwie wyregulowane: odstęp rolki od matrycy powinien wynosić 0.2-0.3 mm. Niewłaściwe ustawienie rolek może spowodować kontakt pomiędzy rolkami a matrycą co może doprowadzic do “przetoczenia” otworów matrycy – deformację i częściowe zablokowanie otworów.

2) Nowa matryca wymaga rozruchu. Należy progresywnie uruchomić nową matrycę co najmniej przez pierwsze 20-40 minut, tak aby powoli się rozgrzała. Jeżeli napotka się problemy podczas uruchomienia, należy uruchomić matrycę na 20-40 minut podając na nią mieszankę otrąb, oleju (2%) i substancji pylistej ścierającej (2%).

3) Podczas wymiany matryc, należy starannie skontrolować stan powierzchni matrycy i systemów mocowania (kołnierz, zaciski czy pierścień). UWAGA: jeśli matryca nie jest właściwie zamocowana może pęknąć.

4) Jeśli zaobserwuje się zjawisko "przetoczenia" należy sprawdzić czy pierścień (lub pierścień zaciskowy) trzymacza matrycy nie ma nadmiernego luzu. Jeśli tak jest, rolki mogą stykać się z powierzchnią roboczą matrycy, powodując uszkodzenie, szlifowanie jej powierzchni oraz odkształcenie wlotu do otworów (patrz „przetoczenie”).

5) Pierścienie zaciskowe matrycy powinny być okresowo sprawdzane za każdym razem kiedy wymieniana jest nowa matryca , w szczególności w przypadku matryc z dużymi kryzami. Z doświadczenia wiemy , że większość pęknięć matryc spowodowana jest zużyciem pierścieni zaciskowych lub ich defektem. Matryce pracujące z wadliwymi pierścieniami zaciskowymi mogą powodować nadmierne wibracje , pęknięcie matryc lub zmniejszenie jej żywotności.

Inspekcja matrycy:

  1. Należy upewnić się czy materiał jest równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni roboczej
  2. Należy sprawdzić wszystkie otwory (oczyścic zapchane jeśli jest konieczność)
  3. Należy upewnić się czy wlot do otworów nie jest uszkodzony przez kontakt z rolkami lub z powodu kawałka metalu, który mógł się przedostać . Zregenerować zagłębienie stożkowe otworów jeśli zachodzi taka potrzeba.