opis ogólny
Podajnik ślimakowy:
- Podajnik o zróżnicowanym odstępie, z napędem poprzez hydrauliczny silnik z przekładnią o szybkości zmienianej w sposób ciągły
- Cały korpus podajnika ślimakowego mający kontakt z materiałem podawanym oraz wał podajnika są wykonane ze stali nierdzewnej.
 
Kondycjoner:
- Kondycjoner jest wyposażony we własny silnik napędowy
- Kondycjoner jest całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej wraz z wałami i łopatkami. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów z dodawania pary, łopatki wału kondycjonera można łatwo regulować.
 
Blok granulatora:
- Drzwi: drzwi maszyny są całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej, wraz z grupami dwóch noży
- Magnes: stały magnes jest zamocowany na zrzucie, co zapobiega wejściu cząstek metalowych do matrycy
- Klapa przeciążeniowa: na transporterze zasilającym znajduje się klapa przeciążeniowa
- Trzymacz matrycy: trzymacz matrycy jest wykonany ze stali kutej i posiada zużywalny pierścień. Front podstawy trzymacza matrycy jest wykonany ze stali nierdzewnej co gwarantuje dłuższy okres pracy
- Podstawa: granulator jest zbudowany na ciężkiej podstawie z odlewu, która zapobiega wibracjom
- Wał główny: przód wału stanowi chromowana płyta, która zabezpiecza przed korozją
- Napęd: granulator jest wyposażony w silnik elektryczny poprzez pas transmisyjny w kształcie V. Pasy typu 5V gwarantują transmisję mocy silnika z faktorem bezpieczeństwa równym 1.7
- Bolec: w celu ochrony komory do produkcji peletu, zainstalowano bolec z tyłu maszyny który ulega ścięciu podczas awarii
- Smarowanie: smarowanie może być wykonywane z tyłu granulatora, poprzez wał główny. W ten sposób maszyna może być smarowana bez zatrzymywania silnika.
 
Arkusz danych
Przemysł paszowyMoc silnika głównegoPasza dla bydłaPasza dla drobiu 
CLM 200 20 hp7.7 - 11.0 - 15.0 kW150 kg/h300 kg/h  
CLM 304 60 hp30 - 37 - 45 kW1.5 Ton/h2.5 Ton/h  
CLM 420 75hp37 - 55 kW2.5 Ton/h5.0 Ton/h  
CLM 420 125hp75 - 90 kW4.0 Ton/h6.0 Ton/h  
CLM 420 150hp110 kW6.0 Ton/h8.0 Ton/h  
CLM 520 180hp110 - 132 kW8.0 Ton/h10.0 Ton/h  
CLM 520 220hp160 kW9.0 Ton/h12.0 Ton/h  
CLM 630 220hp160 kW10.0 Ton/h15.0 Ton/h  
CLM 630 300hp200 - 220 kW12.0 Ton/h18.0 Ton/h  
CLM 800 380hp250 - 280 kW18.0 Ton/h22.0 Ton/h  
CLM 935 500hp 315 - 355 kWUp to 22.00 Ton/hUp to 35.00 Ton/h  
CLM 1000 500hp370 kwup to 25 Ton/hup to 45 Ton/h  
* Above mentioned data are purely “indicative” and “not binding” in any way

Optional

WAP system zdalnej regulacji odstępu między rolkami
detail
 
 

The rollers are regulated with a hydraulic piston operated by a hydraulic unit outside the machine but controlled from the control panel.

The position of the rollers is calculated with an angular potentiometer, installed behind the rollers (inside the main shaft). This potentiometer signals the angular position of the roller pins. The electrical panel controlling the entire system can calculate the distance between the rollers and the die through the signal picked up from the potentiometer.

At the electronic panel, the operator chooses the roller position. The panel pressurizes the hydraulic circuit and moves the piston until the rollers reach the desired position.

When the piston has positionRolki są regulowane za pomocą tłoka hydraulicznego  jednostki hydraulicznej poza maszyną, ale sterowany z panelu kontrolnego

Pozycja rolek jest mierzona za pomocą potencjometru umieszczonego za rolkami (wewnątrz wału głównego). Potencjometr sygnalizuje położenie kątowe kołków tocznych. Panel kontrolny  kontrolujący cały system  może obliczyć odległość pomiędzy rolkami matrycy przez sygnał odebrany z potencjometru.
Na panelu elektronicznym, operator wybiera położenie rolki, za pomocą ciśnienia w obwodzie hydraulicznym przesuwa tłok aż rolki osiągną żądane położenie.
Gdy tłok jest umiejscowi rolkę w odległości od matrycy jaka ustawił operator, obwód jest automatycznie zablokowany przez dwa zawory, utrzymując rolki w tym położeniu.
Układ może osiągnąć maksymalne ciśnienie 250 bar.
Ciśnienie wymagane do przesuwania tłoka, a zatem regulacji rolek, wynosi około 150 bar.
 

Pozycja może być regulowana bardzo szybko: rolki mogą być  doprowadzone do matrycy  na odległość 7-8 mm,  lub odsunięte na odległość 7-8 mm  w czasie około 15 sekund.ed the roller at the distance from the die set by the operator, the circuit is automatically locked by two valves, keeping the rollers in this position.

The circuit can achieve a maximum pressure of 250 bar.

The pressure required to move the piston, and thus regulate the rollers, is approximately 150 bar.

 

Position can be regulated quite rapidly: the roller can be brought 7-8 mm closer to or moved 7-8 mm away from the die in approximately 15 seconds.

Aby uzyskać więcej informacji wejdź na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=ZdHHxJiZ0AQ

URZĄDZENIE SZYBKIEGO BLOKOWANIA do zmiany matryc
detail
 
 

To urządzenie umożliwia wymianę matrycy w ciągu10-20 minut (w zależności od wielkości matrycy).System zawiera stożkowy pierścień  ze stali nierdzewnej , który jest zamknięty i utrzymywany na miejscu za pomocą szeregu zestawów podkładek typu Bellvielle. Pierścień ten blokuje matrycę w danym  miejscu.Matryca jest uwalniany przez dociśnięcie obwódu hydraulicznego, który naciska na podkładki i zwalnia elastyczny pierścień.

Aby uzyskać więcej informacji  wejdź na stronę : https://www.youtube.com/watch?v=e1FuFMsKUII

Hydrauliczne urządzenie do spychania matryc
detail
 
 

Jest  złożony z ręcznej pompy i tłoka stosowanego w celu ułatwienia zdjęcia matrycy.
Tłok jest umieszczony pomiędzy wirnikiem a kołnierzem wzmacniającym, aby wypchnąć  matrycę.

Automatyczny system smarowania
detail
 
 

System ten zawiera pompę smarną.

Posiada system do likwidacji pęcherzyków powietrza. System jest połączony z prasą poprzez rozdzielacz obrotowy zastosowany bezpośrednio na wale granulatora.

Smarowanie jest kontrolowane z panelu elektrycznego, w komplecie. Panel ten pozwala na odmierzenie odpowiedniej ilości smaru . Odbywa się to za pomocą dwóch timerów, które pozwalają na regulację smarowania i czasu wstrzymani

 

Grupa smarowania posiada pompe smarną o następujących własciwościach:

●     Stopa regulowania przepływu od 2,9 do 17 ml / min

●     silnik 0185 kW 400V50HZ

●     Zbiornik 10 kg wykonany w miękkiej stali

●     filtr

●     Zawór bezpieczeństwa

●     manometr

●     Minimalny poziom smaru

●     Dozownik do dystrybucji smaru w 2 punktach,

●     Czujnik indukcyjny PNP do kontroli cyklu

●     Zawory zwrotne od 1/8 wyjścia

Termiczna izolacja kondycjonera
detail
 
 

Bardzo przydatne w chłodne dni lub w miejscach o wysokich wahaniach temperatury między dniem i nocą. Zapobiega tworzeniu się kondensatu i zapobiega  tworzeniu się skorupy w kondycjonerze

Podgrzewanie kondycjonera za pomocą oleju
detail
 
 

Aby ulepszyć kondycjonowanie mieszanki w wyższych temperaturach, kondycjonery firmy La Meccanica mogą być wyposażone w zewnętrzny system ogrzewania który wykorzystuje ciepłą parę niskociśnieniową  do podgrzania oleju termicznego. Jest również wyłożony materiałem izolacyjnym w celu zwiększenia skuteczności cieplnej i zapobiegania kondensacji.

Układ ten posiada znaczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi systemami:

●     Posiada znaczną bezwładność cieplną

●     możliwe jest stosowanie wyższych temperatur

●     rozkład temperatury jest jednolity na całej długości maszyny

Przy tradycyjnym ogrzewaniu parą, występuje ryzyko pęknięcia, a zatem wypływ pary z zewnętrznej tulei z powodu ciśnienia wewnętrznego

Podgrzewanie drzwi głównych
detail
 
 

Elektryczne podgrzewanie  drzwi głównych  zapobiega  formowaniu się skorupy.

Awaryjny czujnik poziomu na przednim przenośniku
detail
 
 

Zwłaszcza w przypadku formuł  zawierających tłuszcz lub olej, granulator jest często narazony  na tzw. "mokre zablokowanie".
do "Mokrego zablokowania" dochodzi gdy matryca  zaczyna się ślizgać  wyrzucać produkt bez przeciążenia silnika: Jedyną zauważalną rzeczą jest silne wahanie amperomierza. W ciągu kilku sekund dochodzi  do zatykania komory  matrycy  i przeniego przenośnika.
W tym przypadku wskaźnik poziomu firmy La Meccanica zgłasza nieprawidłowości i zapewnia, że granulator może być zatrzymany bez poważnych konsekwencji.

Przenie obejście mieszanki
detail
 
 

Przy niektórych liniach produkcyjnych, isntnieje możliwość ominięcia granulatora, przesyłając mieszankę bezpośrednio do chłodnicy. Z tego powodu, granulatory firmy La Meccanica mogą być wyposażone w obejście  kontrolowane  za pomocą  tłoka pneumatycznego zainstalowanego na przednim przenośniku

Automatyczny system czyszczenia czujników temperatury
detail
 
 

Czujnik temperatury jest stopniowo  zanieczyszczany pyłami , które mogą przedłużać czas odczytu, a następnie reakcję. To wpływa na sprawność systemu kontroli procesu, który jest oparty na odczycie temperatury. Automatyczny system czyszczenia firmy La Meccanica rozwiązuje ten problem:
urządzenie mechaniczne pozwala na czyszczenie automatycznie czujnika temperatury poprzez usuwanie materiału na nich nagromadzonego który opóźnia odczyt  temperatury na dany moment

IFM elektroniczy system kontroli ślizgania się pasów
detail
 
 

Elektroniczne urządzenie  które wyłącza  silnik  kiedy dojdzie do poślizgu pasa  zapobiegając jednocześnie zniszczeniu pasa

Urządzenie do wolnego obracania matrycy
detail
 
 

Urządzenie jest bardzo pomocne  przy wymianie matryc o dużych rozmiarach.

Zmechanizowany system kontroli noży
detail
 
 

Na życzenie  możemy dostarczyć  zmechanizowane noże  do zdalnej reguluacji długości cięcia  pelletu

Reczny podnośnik
detail
 
 

Ręczny podnośnik  który jest alternatywą dla hydraulicznego podnośnika . Na życzenie granulator może być wyposażony  w ręczny podnośnik  I specjalne mocujące klamry  w celu ułatwienia  podnoszenia matryc I rolek

Hydrauliczny podnośnik do matryc i rolek
detail
 
 

Łatwy w obsłudze wózek hydrauliczny La Meccanica  jest wyposażony w specjalne urządzenie mające na celu ułatwienie przenoszenia rolek i matryc, szczególnie podczas montażu i demontażu.
Podnośnik ten pozwala przenieść matryce w obszar pracy łatwo i bezpiecznie.

System kontrolny Lamec LCS 2000 FV
detail
 
 

System sterowania Lamec LCS FV 2000 to panel elektryczny z PLC firmy Siemens, który steruje automatyczną pracę granulatora produkujący dwie pętle regulacyjne.

Pierwsza pętla reguluje natężenie przepływu do podajnika ślimakowego z absorpcji głównego silnika. W szczególności, układ sterowania prędkości obrotów podajnika ślimakowego i działa na przetwornicy częstotliwości.

Drugi pierścień reguluje przepływ pary dodawanej do kondycjonera zgodnie z temperaturą kondycjonowania mieszanki, otwierając lub zamykając zawór parowy .

Panel sterowania wyposażony jest w wyświetlacz i klawiaturę do wprowadzania danych.

System jest szczególnie prosty i nie wymaga wyspecjalizowanego personelu.

System ten pozwala na automatyczne uruchomienie prasy i stopniowe osiągnie wartości i absorpcji głównego silnika.

Jednocześnie, zawór pary otwiera się i wpuszczanie pary jest dostosowane do wymaganej temperatury kondycjonowania mieszanki

W przypadku awarii, system działa na drzwi awaryjne przenośnika w celu uniknięcia możliwych sytuacji przeciążenia. Jednocześnie wskaźnik przepływu i pary jest zredukowany. Jak tylko prasa upora się i wyeliminuje ryzyko przeciążenia wskaźnik przepływu ślimaka zasilającego znacznie wzrasta tak aby uzyskać zdefiniowane pierwotnie obciążenie silnika.

Pod koniec procesu urządzenie stopniowo zmniejsza prędkość ślimaka zasilającego i stopniowo zamyka zawór parowy aż do zatrzymania systemu.

System obejmuje:

●     Elektroniczny panel sterowania LCS PV wraz z PLC Siemens serii 7

●     watomierz

●     Poziom wskaźnika śruby napędowej CAM LOGIC

●     Czujnik obrotów

●     Czujnik temperatury PT 100

●     Trzymacz czujnika

●     zawory do regulacji pary

zawór ON-OFF do regulacji pary

Wersja “Kompaktowa”
detail
 
 

Wersja “ kompaktowa” jest również dostępna wśród modeli La Meccanica , znacznie redukując  zajmowane przez maszynę miejsce. Modele kompaktowe  mogą być rozwiązaniem  problemów  w niektórych fabrykach.

Przystosowanie do wymagań klienta
detail
 
 

Naszym celem jest dostarczanie wszystkim naszym klientom pras które spełnią oczekiwania każdego z nich.

Z tego powodu, wszystkie nasze modele mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb: Klient może wybrać położenie silnika, jak właz będzie  otwierany, wielkość i objętość kondycjonera, wielkość podajnika ślimakowego, kolor, itd

 
 
 
 

KONTAKT W POLSCE

Anna Klimow<
Komandorska 8 m 28
94-116 Łódź

+48 602 371 961
annaklimow78@gmail.com
Pomoc techniczna